Medlemsförmåner

Skyltplats i Dalstorp
Medlemmar har möjlighet att exponera sitt företag genom en skyltplats på tavlan Dahlstorp. För medlem i företagsföreningen är denna plats gratis. Kostnad för skyltframställning betalas av respektive nyttjare. Ni kan beställa er skylt hos Skyltmakar´n, 0142-52092.