Välkommen till Boxholms FöretagsFörening

Bäste företagare!! Boxholms FöretagsFörening vill medverka till ett bra företagande inom Boxholms kommun.Vi har som målsättning att vidga samverkan mellan företag, att informera om nyheter och att medverka till kompetenshöjande åtgärder. Aktiviteter som kan stödja vår gemenskap såväl i arbetslivet som på fritiden tycker vi är viktigt. Vi har för avsikt att hålla månatliga lunchmöten där vi ska behandla aktuella frågor som berör oss som är aktiva i näringslivet. Inbjudan skickas till medlemmarna ca 1 vecka i förväg. Vi arrangerar även studiebesök. Informationsplats DALSTORP är också en gemensam angelägenhet för oss företagare där vi kan exponera våra respektive företag genom en skyltplats på tavlan. För medlem i företagsföreningen är denna plats gratis. Kostnad för skyltframställning betalas av respektive nyttjare. Ni kan beställa er skylt hos Skyltmakar´n, 0142-52092. Om du och ditt företag önskar ta del av denna verksamhet kan anmälan om medlemskap göras till Stig Johansson, Ordförande Tel. 070-331 63 33 För verksamhetsåret 2019 består styrelsen av följande personer:      
Stig Johansson, Thudéens Byggnads AB Ordförande 070-331 63 33
Karl-Johan Drufva, ICA Nära, Boxholm Sekreterare  076-765 45 26
Stig Johansson, Thudéens Byggnads AB Ekonomiansvarig  070-331 63 33
Britt-Marie Johansson, Boxholms Kommun Styrelseledamot  073-838 95 25
Lolita Eriksson, Ovako Styrelseledamot  076-190 02 36
Fredrik Noaksson, Boxholmshus Styrelseledamot  070-234 11 50
Henrik M Carlsson, Netcliq AB Suppleant  070-628 26 60
Ingemar Nordström Suppleant  070-353 95 10