Välkommen till Boxholms FöretagsFörening

Bäste företagare!! Boxholms FöretagsFörening vill medverka till ett bra företagande inom Boxholms kommun.Vi har som målsättning att vidga samverkan mellan företag, att informera om nyheter och att medverka till kompetenshöjande åtgärder. Aktiviteter som kan stödja vår gemenskap såväl i arbetslivet som på fritiden tycker vi är viktigt. Vi har för avsikt att hålla månatliga lunchmöten där vi ska behandla aktuella frågor som berör oss som är aktiva i näringslivet. Inbjudan skickas till medlemmarna ca 1 vecka i förväg. Vi arrangerar även studiebesök. Informationsplats DALSTORP är också en gemensam angelägenhet för oss företagare där vi kan exponera våra respektive företag genom en skyltplats på tavlan. För medlem i företagsföreningen är denna plats gratis. Kostnad för skyltframställning betalas av respektive nyttjare. Ni kan beställa er skylt hos Skyltmakar´n, 0142-52092. Om du och ditt företag önskar ta del av denna verksamhet kan anmälan om medlemskap göras till Patrik Torstensson, Ordförande Tel. 0142-510 75. För verksamhetsåret 2017/2018 består styrelsen av följande personer:      
Patrik Torstensson, Boxholm Järn & Bygg AB Ordförande 0142-510 75
Petra Fransson, Micke Fransson Skogsentreprenad AB Sekreterare 0142-50569
Per-Gunnar Sundgren, Swedbank Ekonomiansvarig 0142-29 88 17
Helena Quist, Boxholm Dental AB Styrelseledamot 0142-29 39 60
Henrik M Carlsson, Netcliq AB Styrelseledamot 070-628 26 60
Carl-Johan Drufva, KJ Handel AB – ICA Nära, Boxholm Styrelseledamot 0142-520 05
Britt-Marie Johansson, Boxholms Kommun Styrelseledamot 0142-895 25
Fredrik Noaksson, Boxholmshus Suppleant 0142-896 99